Stem voor verlenging van de BIZ!

In 2020 is de BIZ Kleiwegkwartier gestart voor een periode van 5 jaar (2020 t/m 2024).

In de BIZ periode 2020-2024 is veel bereikt om het ondernemersklimaat in het Kleiwegkwartier positief te ondersteunen, te weten; 
 • De social media kanalen (facebook, instagram, website) zijn goed op orde en dragen bij aan de kernwaarde ‘het Kleiweggevoel’. De promotie, naamsbekendheid en vindbaarheid van alle ondernemers is hiermee goed.
 • Het winkelgebied wordt jaarlijks voorzien van hanging baskets aan de lantaarnpalen om het aandeel ‘groen’ in het gebied te vergroten. Ook de plantenschalen dragen bij aan een groenere openbare ruimte.
 • In de donkere maanden van het jaar dragen de feestverlichting en de Kerstboom op het Bergpolderplein bij aan de sfeer in het winkelgebied.
 • In het voorjaar worden een 30-tal etalages, voorzien van hippe en sfeervolle raamtekeningen welke bijdragen aan het ‘eigen’ karakter van het winkelgebied
 • De BIZ heeft een Stop&Shop parkeerbeleid (eerste half uur € 0,20, daarna normale tarief) weten te realiseren op de Kleiweg (de ambitie is om dit door te trekken naar het BIZ gebied op de Straatweg)
 • Elk jaar wordt er een Sinterklaas intocht georganiseerd
 • De BIZ bestuur organiseert borrels&informatiebijeenkomsten en houdt jullie op de hoogte van het nieuws via regelmatige nieuwsbrieven en middels de whatsappgroep
 • Het bestuur verricht tevens alle werkzaamheden dit ertoe leiden dat er jaarlijks een flinke subsidie wordt uitgekeerd aan de BIZ (ca. € 25.000,- per jaar) en onderhoudt contacten met Administratiekantoor Langendoen, de gemeente en de bewonersorganisatie BOK.
 • Jaarlijks levert het bestuur een jaarplan en een financiële verslaglegging aan bij de gemeente
 • Last but not least… het bestuur van de BIZ is al geruime tijd bezig om een ambitieuze wijkvisie van de grond te krijgen. De BIZ heeft toegang tot de diensten van de werkgroep ‘Vitale Kernen’. Samen met deze werkgroep doorloopt de BIZ het proces naar de herinrichting van de Kleiweg. Door een nieuw straatprofiel zou er meer ruimte komen voor groen, terrassen, fietsparkeren etc. Een mooi plan wat het winkelgebied naar een veel hoger niveau tilt waardoor het weer ‘futureproof’ is. 
Dit alles is mogelijk gemaakt door in eerste plaats een aantal heel actieve ondernemers die veel tijd en energie stoppen in de bovengenoemde activiteiten. Tevens is dit alles mogelijk doordat alle BIZ leden per jaar € 230,- bijdragen aan de BIZ en de subsidies die zijn verstrekt door de gemeente Rotterdam. 

Voor een bedrag van € 230,- kun je als individuele ondernemer vrij weinig van het bovenstaande voor elkaar krijgen 😉 

Al het bovenstaande willen we na 2024 natuurlijk voortzetten. Maar andere ideeën zijn zeker ook welkom. Op het stemformulier is ruimte om input te leveren voor het nog op te stellen meerjarenplan 2025-2030. Uitvoering van al deze activiteiten kan alleen door de BIZ te verlengen. Op deze manier kunnen we ons als BIZ Kleiwegkwartier blijven inzetten voor een aantrekkelijk winkel/verblijfsgebied! 

Stemming

In het voorjaar van 2024 zal de informele stemming plaatsvinden over het verlengen van de BIZ.  Dit is de informele draagvlakmeting. Eind oktober 2023 zal de officiële stemming plaatsvinden. 

Per 1 januari 2025 hopen we de verlenging van de BIZ te realiseren.

Wat is een BIZ ook alweer?

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een instrument waarmee we als ondernemers gezamenlijk investeren in de omgeving met als doel gezamenlijk het winkelgebied op de kaart te zetten.

 • Door de handen ineen te slaan, bereiken we sneller en beter onze doelen.
 • Iedereen doet mee, dus er is (meer) budget voor alle bovenstaande doelen, evenementen, promotie en activiteiten in het Kleiwegkwartier.
 • De subsidie door de Gemeente, voor evenementen, promotie en activiteiten in het Kleiwegkwartier wordt hoger: de subsidie is vaak een bepaald deel (tot maximaal de helft) van de totale kosten. Als BIZ kunnen we grotere projecten aanpakken, dus wordt ook de bijdrage van de gemeente groter.
 • De Gemeente steunt winkelgebieden die een BIZ hebben in hun ontwikkeling. Het bestuur van een BIZ is een serieuze gesprekspartner voor de gemeente, o.a. in de inrichting van de buitenruimte.
 • Alle ondernemers betalen mee: een eerlijke lastenverdeling, zonder ‘meelifters’ (mensen die niet meebetalen maar wel meeprofiteren).

Meer weten?

Mail ons: hallo@hetkleiwegkwartier.nl

Meer lezen over de BIZ: www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone