Met een BIZ gaan we dat realiseren!

Het Kleiwegkwartier als leuk en gezellig winkelgebied kan en moet nog steeds beter! Met aandacht, inzet en investering wordt het Kleiwegkwartier een blijvend leuk winkel- en verblijfsgebied:

 • Een blijvend leuk en levendig winkelgebied
 • Met nieuwe winkels en leuke initiatieven en activiteiten
 • Goed voor winkeliers én bewoners

Stemming

In het voorjaar van 2019 stemde een meerderheid van de ondernemers al voor de oprichting van een BIZ. Dit was de informele draagvlakmeting. Eind oktober 2019 heeft de officiële stemming plaats gevonden. Ook hier heeft een meerderheid voor de BIZ gestemd. 

Per 1 januari 2020 is de BIZ ingevoerd.

Wat is een BIZ?

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een instrument waarmee we als ondernemers gezamenlijk investeren in de omgeving met als doel gezamenlijk het winkelgebied op de kaart te zetten.

 • Door de handen ineen te slaan, bereiken we sneller en beter onze doelen.
 • Iedereen doet mee, dus er is (meer) budget voor alle bovenstaande doelen, evenementen, promotie en activiteiten in het Kleiwegkwartier.
 • De subsidie door de Gemeente, voor evenementen, promotie en activiteiten in het Kleiwegkwartier wordt hoger: de subsidie is vaak een bepaald deel (tot maximaal de helft) van de totale kosten. Als BIZ kunnen we grotere projecten aanpakken, dus wordt ook de bijdrage van de gemeente groter.
 • De Gemeente steunt winkelgebieden die een BIZ hebben in hun ontwikkeling. Het bestuur van een BIZ is een serieuze gesprekspartner voor de gemeente, o.a. in de inrichting van de buitenruimte.
 • Alle ondernemers betalen mee: een eerlijke lastenverdeling, zonder ‘meelifters’ (mensen die niet meebetalen maar wel meeprofiteren).

Wat willen we doen als BIZ:

 • De naamsbekendheid & zichtbaarheid van het Kleiwegkwartier vergroten door promotie en marketing: website, social media kanalen, advertenties en/of evenementen.
 • Uitstraling en zichtbaarheid verbeteren door banieren, (nieuwe) feestverlichting en aankleding.
 • Betere inrichting van de straat: fietsenrekken, bankjes, prullenbakken, groen.
 • De aanpak van verrommeling op straat.

 

Resultaat: een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied!

Goed voor ondernemers én bewoners!

Meer weten?

Mail ons: hallo@hetkleiwegkwartier.nl

Meer lezen over de BIZ: www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone